Преглед извршених плаћања – По наменама према добављачима у 2020 години.