Јавне набавке мале вредности – Биохемијски анализатор