Подаци о COVID - 19 тестирању на територији Општине Топола.
Резултати се односе на тестирање PCR тестом за претходну недељу.
Подаци се ажурирају сваког понедељка до 15 часова.
Тестирано
0
Негативно
0
Позитивно
Подаци о COVID – 19 дневном тестирању.  
Резултати се односе на тестирање PCR тестом узетих на дан 23.11.2020.

 

Тестирано
0
Негативно
0
Позитивно