Подаци о COVID - 19 тестирању на територији Општине Топола.
Резултати се односе на тестирање PCR тестом за претходну недељу
().
Подаци се ажурирају сваког понедељка до 15 часова.
Тестирано
0
Негативно
0
Позитивно
Подаци о COVID – 19 дневном тестирању.  
Резултати се односе на тестирање PCR тестом узетих на дан 
Тестирано
0
Негативно
0
Позитивно
Подаци о COVID – 19 дневном тестирању.  
Резултати се односе на тестирање АНТИГЕНСКИМ тестом узетих на дан 17.03.2021
Тестирано
0
Негативно
Позитивно