Општина и становништво

Дом здравља “Свети Ђорђе” Топола пружа примарну здравствену заштиту за 25292 становника општине Топола (податак из резултата пописа из 2002. године), који живе у 30 насељених места, као и за становнике насељених места суседних општина, која гравитирају општини Топола.

Дом здравља такође пружа здравствену заштиту за 397 прогнаних и избеглих лица, као и за 552 расељена лица са Косова и Метохије.
На територији општине Топола стално је насељено 147 Рома, а међу расељеним лицима са Косова и Метохије има 52 Рома.
Општина Топола обухвата површину од 36500 хектара, а становништво се углавном бави пољопривредом.