Објекти

Делатност установе се обавља у четири објекта у Тополи и седам објеката ван седишта установе. Укупна површина објеката Дома здравља је 2587м².
Дана 22.05.2007. године, завршени су радови на реконструкцији објеката Дома здравља “Свети Ђорђе” Топола, који су изведени у склопу Националног инвестиционог плана и који су започети дана 29.12.2006. године. Радовима су обухваћени само објекти који се налазе у седишту установе.Објекти ван седишта установе су у лошем стању, а нарочито објекти здравствених станица Наталинци, Белосавци и Горња Трнава, на којима је потребно извршити хитну санацију, односно реконструкцију.

img_7924 img_7925