Преглед извршених плаћања – По наменама према добављачима у 2020 години.

2019-12-02-08 specifikacija za rfzo

2019-12-09-15 specifikacija za rfzo

2019-12-16-22 specifikacija za rfzo

2019-12-23-29 specifikacija za rfzo

2019-30-12-05-01 specifikacija za rfzo

2020-01-06-12 specifikacija za rfzo

2020-01-13-19 specifikacija za rfzo

2020-01-20-26 specifikacija za rfzo

2020-01-27-02 specifikacija za rfzo

2020-02-03-09 specifikacija za rfzo

2020-02-10-16 specifikacija za rfzo

2020-02-17-23 specifikacija za rfzo

2020-02-24-01 specifikacija za rfzo

2020-03-02-08 specifikacija za rfzo

2020-03-09-15 specifikacija za rfzo

2020-03-16-22 specifikacija za rfzo

2020-03-23-29 specifikacija za rfzo

2020-03-30-05.04. specifikacija za rfzo

2020-04-06-12 specifikacija za rfzo

2020-04-13-19 specifikacija za rfzo

2020-04-20-26 specifikacija za rfzo

2020-04-27-05-03 specifikacija za rfzo

2020-05-04-10 specifikacija za rfzo

2020-05-11-17 specifikacija za rfzo

2020-05-18-24 specifikacija za rfzo

2020-05-25-31 specifikacija za rfzo

2020-06-08-14 specifikacija za rfzo

2020-06-15-21 specifikacija za rfzo

2020-06-22-28 specifikacija za rfzo

2020-06-29-07-05 specifikacija za rfzo

2020-07-06-12 specifikacija za rfzo

2020-07-13-19 specifikacija za rfzo

2020-07-20-26 specifikacija za rfzo

2020-07-27-08-02 specifikacija za rfzo

2020-08-03-09 specifikacija za rfzo