Преглед извршених плаћања – По наменама према добављачима у 2020 години.

2019-12-02-08 specifikacija za rfzo

2019-12-09-15 specifikacija za rfzo

2019-12-16-22 specifikacija za rfzo

2019-12-23-29 specifikacija za rfzo

2019-30-12-05-01 specifikacija za rfzo

2020-01-06-12 specifikacija za rfzo

2020-01-13-19 specifikacija za rfzo

2020-01-20-26 specifikacija za rfzo

2020-01-27-02 specifikacija za rfzo

2020-02-03-09 specifikacija za rfzo

2020-02-10-16 specifikacija za rfzo

2020-02-17-23 specifikacija za rfzo

2020-02-24-01 specifikacija za rfzo

2020-03-02-08 specifikacija za rfzo

2020-03-09-15 specifikacija za rfzo

2020-03-16-22 specifikacija za rfzo

2020-03-23-29 specifikacija za rfzo

2020-03-30-05.04. specifikacija za rfzo

2020-04-06-12 specifikacija za rfzo

2020-04-13-19 specifikacija za rfzo

2020-04-20-26 specifikacija za rfzo

2020-04-27-05-03 specifikacija za rfzo

2020-05-04-10 specifikacija za rfzo

2020-05-11-17 specifikacija za rfzo

2020-05-18-24 specifikacija za rfzo

2020-05-25-31 specifikacija za rfzo

2020-06-08-14 specifikacija za rfzo

2020-06-15-21 specifikacija za rfzo

2020-06-22-28 specifikacija za rfzo

2020-06-29-07-05 specifikacija za rfzo

2020-07-06-12 specifikacija za rfzo

2020-07-13-19 specifikacija za rfzo

2020-07-20-26 specifikacija za rfzo

2020-07-27-08-02 specifikacija za rfzo

Преглед пренетих средстава од стране РФЗО-а у 2020 години.

2019-12-02-08 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2019-12-09-15 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2019-12-16-22 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2019-12-23-29 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2019-30-12-05-01 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-01- 06-12 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-01- 13-19 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-01- 20-26 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-01- 27-02 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-02- 03-09 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-02- 10-16 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-02- 17-23 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-02- 24-01 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-03- 02-08 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-03- 09-15 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-03- 16-22 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-03- 23-29 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-03- 30-05.04. tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-04-06-12 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-04-13-19 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-04-20-26 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-04-27-05-03 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-05-04-10 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-05-11-17 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-05-18-24 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-05-25-31 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-06-01-07 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-06-08-14 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-06-15-21 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-06-22-28 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-06-29-07-05 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-07-06-12 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-07-13-19 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-07-20-26 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-07-27-08-02 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

Дневни извештај на дан.

dnevni izveštaj za 2020-05-04

dnevni izveštaj za 2020-05-05

dnevni izveštaj za 2020-05-06

dnevni izveštaj za 2020-05-07

dnevni izveštaj za 2020-05-08

dnevni izveštaj za 2020-05-11

dnevni izveštaj za 2020-05-12

dnevni izveštaj za 2020-05-13

dnevni izveštaj za 2020-05-14

dnevni izveštaj za 2020-05-15

dnevni izveštaj za 2020-05-18

dnevni izveštaj za 2020-05-19

dnevni izveštaj za 2020-05-20

dnevni izveštaj za 2020-05-21

dnevni izveštaj za 2020-05-22

dnevni izveštaj za 2020-05-25

dnevni izveštaj za 2020-05-26

dnevni izveštaj za 2020-05-27

dnevni izveštaj za 2020-05-28

dnevni izveštaj za 2020-05-29

dnevni izveštaj za 2020-06-01

dnevni izveštaj za 2020-06-02

dnevni izveštaj za 2020-06-03

dnevni izveštaj za 2020-06-04

dnevni izveštaj za 2020-06-08

dnevni izveštaj za 2020-06-09

dnevni izveštaj za 2020-06-10

dnevni izveštaj za 2020-06-11

dnevni izveštaj za 2020-06-12

dnevni izveštaj za 2020-06-15

dnevni izveštaj za 2020-06-16

dnevni izveštaj za 2020-06-17

dnevni izveštaj za 2020-06-18

dnevni izveštaj za 2020-06-19

dnevni izveštaj za 2020-06-22

dnevni izveštaj za 2020-06-23

dnevni izveštaj za 2020-06-24

dnevni izveštaj za 2020-06-25

dnevni izveštaj za 2020-06-26

dnevni izveštaj za 2020-06-29

dnevni izveštaj za 2020-06-30

dnevni izveštaj za 2020-07-01

dnevni izveštaj za 2020-07-02

dnevni izveštaj za 2020-07-03

dnevni izveštaj za 2020-07-06

dnevni izveštaj za 2020-07-07

dnevni izveštaj za 2020-07-08

dnevni izveštaj za 2020-07-09

dnevni izveštaj za 2020-07-10

dnevni izveštaj za 2020-07-13

dnevni izveštaj za 2020-07-14

dnevni izveštaj za 2020-07-15

dnevni izveštaj za 2020-07-16

dnevni izveštaj za 2020-07-17

dnevni izveštaj za 2020-07-20

dnevni izveštaj za 2020-07-21

dnevni izveštaj za 2020-07-22

dnevni izveštaj za 2020-07-23

dnevni izveštaj za 2020-07-24

dnevni izveštaj za 2020-07-27

dnevni izveštaj za 2020-07-28

dnevni izveštaj za 2020-07-29

dnevni izveštaj za 2020-07-30

dnevni izveštaj za 2020-07-31

dnevni izveštaj za 2020-08-03

dnevni izveštaj za 2020-08-04

dnevni izveštaj za 2020-08-05

dnevni izveštaj za 2020-08-06

dnevni izveštaj za 2020-08-07