Преглед извршених плаћања – По наменама према добављачима у 2019 години.

2019-12-02-08 specifikacija za rfzo

2019-12-09-15 specifikacija za rfzo

2019-12-16-22 specifikacija za rfzo

2019-12-23-29 specifikacija za rfzo

2019-30-12-05-01 specifikacija za rfzo

2020-01-06-12 specifikacija za rfzo

2020-01-13-19 specifikacija za rfzo

2020-01-20-26 specifikacija za rfzo

2020-01-27-02 specifikacija za rfzo

2020-02-03-09 specifikacija za rfzo

2020-02-10-16 specifikacija za rfzo

2020-02-17-23 specifikacija za rfzo

2020-02-24-01 specifikacija za rfzo

2020-03-02-08 specifikacija za rfzo

2020-03-09-15 specifikacija za rfzo

2020-03-16-22 specifikacija za rfzo

2020-03-23-29 specifikacija za rfzo

2020-03-30-05.04. specifikacija za rfzo

2020-04-06-12 specifikacija za rfzo

2020-04-13-19 specifikacija za rfzo

2020-04-20-26 specifikacija za rfzo

2020-04-27-05-03 specifikacija za rfzo

2020-05-04-10 specifikacija za rfzo

2020-05-11-17 specifikacija za rfzo

2020-05-18-24 specifikacija za rfzo

2020-05-25-31 specifikacija za rfzo

Преглед пренетих средстава од стране РФЗО-а у 2019 години.

2019-12-02-08 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2019-12-09-15 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2019-12-16-22 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2019-12-23-29 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2019-30-12-05-01 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-01- 06-12 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-01- 13-19 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-01- 20-26 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-01- 27-02 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-02- 03-09 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-02- 10-16 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-02- 17-23 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-02- 24-01 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-03- 02-08 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-03- 09-15 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-03- 16-22 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-03- 23-29 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-03- 30-05.04. tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-04-06-12 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-04-13-19 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-04-20-26 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-04-27-05-03 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-05-04-10 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-05-11-17 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-05-18-24 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-05-25-31 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

Дневни извештај на дан.

dnevni izveštaj za 2020-03-02

dnevni izveštaj za 2020-03-03

dnevni izveštaj za 2020-03-04

dnevni izveštaj za 2020-03-05

dnevni izveštaj za 2020-03-06

dnevni izveštaj za 2020-03-09

dnevni izveštaj za 2020-03-10

dnevni izveštaj za 2020-03-11

dnevni izveštaj za 2020-03-12

dnevni izveštaj za 2020-03-13

dnevni izveštaj za 2020-03-16

dnevni izveštaj za 2020-03-17

dnevni izveštaj za 2020-03-18

dnevni izveštaj za 2020-03-19

dnevni izveštaj za 2020-03-20

dnevni izveštaj za 2020-03-23

dnevni izveštaj za 2020-03-24

dnevni izveštaj za 2020-03-25

dnevni izveštaj za 2020-03-26

dnevni izveštaj za 2020-03-27

dnevni izveštaj za 2020-03-30

dnevni izveštaj za 2020-03-31

dnevni izveštaj za 2020-04-01

dnevni izveštaj za 2020-04-02

dnevni izveštaj za 2020-04-03

dnevni izveštaj za 2020-04-06

dnevni izveštaj za 2020-04-07

dnevni izveštaj za 2020-04-08

dnevni izveštaj za 2020-04-09

dnevni izveštaj za 2020-04-10

dnevni izveštaj za 2020-04-13

dnevni izveštaj za 2020-04-14

dnevni izveštaj za 2020-04-15

dnevni izveštaj za 2020-04-16

dnevni izveštaj za 2020-04-21

dnevni izveštaj za 2020-04-22

dnevni izveštaj za 2020-04-23

dnevni izveštaj za 2020-04-24

dnevni izveštaj za 2020-04-27

dnevni izveštaj za 2020-04-28

dnevni izveštaj za 2020-04-29

dnevni izveštaj za 2020-04-30

dnevni izveštaj za 2020-05-04

dnevni izveštaj za 2020-05-05

dnevni izveštaj za 2020-05-06

dnevni izveštaj za 2020-05-07

dnevni izveštaj za 2020-05-08

dnevni izveštaj za 2020-05-11

dnevni izveštaj za 2020-05-12

dnevni izveštaj za 2020-05-13

dnevni izveštaj za 2020-05-14

dnevni izveštaj za 2020-05-15

dnevni izveštaj za 2020-05-18

dnevni izveštaj za 2020-05-19

dnevni izveštaj za 2020-05-20

dnevni izveštaj za 2020-05-21

dnevni izveštaj za 2020-05-22

dnevni izveštaj za 2020-05-25

dnevni izveštaj za 2020-05-26

dnevni izveštaj za 2020-05-27

dnevni izveštaj za 2020-05-28

dnevni izveštaj za 2020-05-29

dnevni izveštaj za 2020-06-01

dnevni izveštaj za 2020-06-02

dnevni izveštaj za 2020-06-03

dnevni izveštaj za 2020-06-04