Преглед извршених плаћања – По наменама према добављачима у 2019 години.

2019-12-02-08 specifikacija za rfzo

2019-12-09-15 specifikacija za rfzo

2019-12-16-22 specifikacija za rfzo

2019-12-23-29 specifikacija za rfzo

2019-30-12-05-01 specifikacija za rfzo

2020-01-06-12 specifikacija za rfzo

2020-01-13-19 specifikacija za rfzo

2020-01-20-26 specifikacija za rfzo

2020-01-27-02 specifikacija za rfzo

2020-02-03-09 specifikacija za rfzo

2020-02-10-16 specifikacija za rfzo

Преглед пренетих средстава од стране РФЗО-а у 2019 години.

2019-12-02-08 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2019-12-09-15 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2019-12-16-22 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2019-12-23-29 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2019-30-12-05-01 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-01- 06-12 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-01- 13-19 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-01- 20-26 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-01- 27-02 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-02- 03-09 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2020-02- 10-16 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

Дневни извештај на дан.

dnevni izveštaj za 2019-12-31

dnevni izveštaj za 2020-01-03

dnevni izveštaj za 2020-01-06

dnevni izveštaj za 2020-01-08

dnevni izveštaj za 2020-01-09

dnevni izveštaj za 2020-01-10

dnevni izveštaj za 2020-01-13

dnevni izveštaj za 2020-01-14

dnevni izveštaj za 2020-01-15

dnevni izveštaj za 2020-01-16

dnevni izveštaj za 2020-01-17

dnevni izveštaj za 2020-01-20

dnevni izveštaj za 2020-01-21

dnevni izveštaj za 2020-01-22

dnevni izveštaj za 2020-01-23

dnevni izveštaj za 2020-01-24

dnevni izveštaj za 2020-01-27

dnevni izveštaj za 2020-01-28

dnevni izveštaj za 2020-01-29

dnevni izveštaj za 2020-01-30

dnevni izveštaj za 2020-01-31

dnevni izveštaj za 2020-02-03

dnevni izveštaj za 2020-02-04

dnevni izveštaj za 2020-02-05

dnevni izveštaj za 2020-02-06

dnevni izveštaj za 2020-02-07

dnevni izveštaj za 2020-02-10

dnevni izveštaj za 2020-02-11

dnevni izveštaj za 2020-02-12

dnevni izveštaj za 2020-02-13

dnevni izveštaj za 2020-02-14

dnevni izveštaj za 2020-02-18

dnevni izveštaj za 2020-02-19

dnevni izveštaj za 2020-02-20

dnevni izveštaj za 2020-02-21