Обим услуга

У Дому здравља “Свети Ђорђе” Топола годишње се обави око 170.000 посета лекару, као и 390.000 осталих услуга.

Институт за заштиту здравља Крагујевац је дао позитивно мишљење о остварењу Плана рада у 2010. години, као и позитивно мишљење на план рада установе за 2011. годину.

 

 

Кадрови

У Дому здравља “Свети Ђорђе” Топола, на дан 30.06.2011.године на неодређено време запослено је 126 радника, од тога 36 лекара и 61 медицинскa сестра-техничар и 29 немедицинских радника.

На специјализације се налази пет радника, и то: један доктор медицине на специјализацији из педијатрије, један доктор медицине на специјализацији из интерне медицине, један доктор медицине на специјализацији из физикалне медицине и рехабилитације, један доктор медицине на специјализацији из интерне радиологије и један доктор медицине на специјализацији из опште медицине.

Са Републичким заводом за здравствено осигурање за 2011. годину уговорено је 115 радника на неодређено време из примарне здравствене заштите, а у стоматолошкој служби је запослено 13 радника на неодређено време.

Службе Дома здравља

img_7923

У циљу ефикаснијег и рационалнијег обављања делатности у Дому здравља су по функционалном принципу образоване службе, и то:

1) Служба за здравствену заштиту деце, школске деце и жена;

2) Служба за здравствену заштиту одраслих становника, запослених, хитну медицинску помоћ, кућно лечење и поливалентну патронажу;

3) Служба стоматолошке здравствене заштите;

4) Служба за медицинску дијагностику и специјалистичко-консултативну делатност;

5) Служба за правне и економско-финансијске послове, техничке и друге сличне послове.

Дом здравља обавља делатност у Тополи и у просторно издвојеним јединицама, и то у здравственим станицама: Доња Шаторња, Белосавци, Наталинци и Горња Трнава, и здравственим амбулантама: Јарменовци, Клока и Липовац.

img_7923 Laboratorija

img_7924 img_7925

 

 

Делатност

Дом здравља обавља здравствену делатност на примарном нивоу која обухвата:

1) заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болести, лечење, рехабилитацију болесних и повређених;
2) превентивну здравствену заштиту групација становништва изложених повећаном ризику обољевања и осталих становника, у складу са посебним програмом превентивне здравствене заштите;
3) здравствено васпитање и саветовање за очување и унапређење здравља;
4) спречавање, рано откривање и контролу малигних болести;
5) спречавање, откривање и лечење болести уста и зуба;
6) патронажне посете, лечење и рехабилитацију у кући;
7) хитну медицинску помоћ и санитетски превоз;
8) друге послове утврђене законом.

У обављању здравствене делатности на примарном нивоу Дом здравља промовише здравље и пружа превентивне, дијагностичке, терапијске и рехабилитационе услуге за све категорије становника из: опште медицине, педијатрије, гинекологије и акушерства, хитне медицинске помоћи, поливалентне патронаже, здравствене неге, стоматологије (превентивне, дечје и опште) и лабораторијске дијагностике, као и специјалистичко-консултативне делатности из интерне медицине, пнеумофтизиологије, радиолошке дијагностике, офталмологије и физикалне медицине и рехабилитације.