Психофизички развој и изазов пубертета.

Предавања смо наставили у ОШ у Наталинцима у присуству 70 ученика, родитеља и наставника. Уз предавање и интерактивно учешће причали смо о Психофизичком развоју и изазовима пубертета као болести зависности-алкохолизму. Захваљујеммо се на дивној сарадњи!