Вакцинација против ХПВ вируса и Болест зависности – Пушење

У циљу свести о значају и могућности вакцинације против ХПВ вируса, као и превенцији Болести зависности-Пушењу одржали смо предавања у ОШ у Наталинцима ученицима узраста од 5-8 разреда.