Здрави стилови живота

Предавања смо наставили у ОС Горња Трнава уз обострано задовољство и изузетно гостопримство.