Здрави стилови живота

У току недеље у ОС “Карађорђе” одржано је више предавања на тему Здрави стилови живота.