Здрави стилови живота

Паторнажна служба наставља са промоцијом Здравих стилова живота. Одржана су предавања у ОС Шаторњи уз активно учешће ђака све у циљу промовисања здравља.