ОНКО – АПЛИКАЦИЈА ИНСТИТУТА ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ.

ОНКО апликација обезбеђује пацијентима:
• адекватне, доступне и разумљиве информације о различитим аспектима
дијагностике и лечења малигних болести,
• упутства за понашање током и након онколошког лечења којим ће
допринети бољем подношењу и резултатима лечења као и бољем квалитету
живота,
• упутства за смањење анксиозности, лакше прихватање болести и лечења и
активно учешће у лечењу, и
• практичне информације и савете који омогућавају лакше сналажење у
ИОРС-у и систему онколошке здравствене заштите.
Материјал је значајан и за здравствене раднике јер онколошки пацијенти
од њих очекују одговоре на питања која често нису детаљно обухваћена
формалном медицинском едукацијом, а значајна су за успешност лечења и
квалитет живота пацијената.

Преузимање ОНКО апликације могуће је скенирањем QR кода или скидањем
апликације преко продавнице мобилног телефона. Више информација на

www.onko.rs