Вакцинација против COVID – 19

Све информације у вези вакцинације против COVID – 19 можете добити на број      034 / 61 000 11