Измена и допуна плана јавних набавки за 2020. годину.