Преглед пренетих средстава од стране РФЗО-а у 2020 години.