Други пројекат развоја здравства Србије

Дом здравља “Свети Ђорђе” Топола, у оквиру Министарства здравља – други пројекат развоја здравства Србије и додатно финансирање за други пројекат развоја здравства Србије, добио бесповратна средства у износу од 2,860,284.20 динара на име програма унапређење квалитета лечења оболелих од DIABETES MELLITUSA Тип 1 и Тип 2, за период децембар 2019 и март 2021.
Грант за унапређење квалитета