Интерна медицина бави се специјалистичко консултативном делатношћу и збрињавањем хитних интернистичких стања, где није индиковано болничко лечење. Радновреме службе је од 07 : 00 – 14 : 30 часова, сем понедељка када је радно време од 13 : 00 до 20 : 00 часова.

Служба има 3 запослена 1 лекар и 2 медицинске сестре.

Служба Офталмологије бави се специјалистичко консултативном делатношћу. 

Радно време

  • Понедељком од 13 : 00 – 20 : 00ч 

  • Уторак – петак 07 : 00 – 14 : 30ч

    У служби има 2 запослена, 1 лекар и 1 медицинска сестра.

Ултразвучна дијагностика  својом делатношћу обавља УЗ абдомена, УЗ дојке и УЗ меких ткива. 

Радно време

  • Понедељак 12 : 00 – 18 : 00ч

  • Уторак – петак – 08 : 00 – 14 : 00

У служби има 2 запослена, 1 лекар и 1 медицинска сестра.

Служба пнеумофтизиологије  бави се специјалистичко консултативном делатношћу, свих акутних и хроничних болести плућа и дисајних путева.

Радно време : 

  • Понедељак 12 : 00 – 18 : 00ч

  • Уторак петак – 08 : 00 – 14 : 00ч

У служби има 1 лекар и 1 сестра.

Лабораторијска дијагностика врши све биохемијске анализе крви које су препоручене за примарну здравствену заштиту.

Радно време : 

  • Понедељак –  петак – 07 : 00 – 14 : 30 ч. 

У служби има 1 лекар (спец. биохемије) и 4 лаборанта. 

Све специјалистичко консултативне прегледе заказује изабрани лекар преко Интегрисаног здравственог инфомационог система (ИЗИС).