Интерна медицина бави се специјалистичко консултативном делатношћу и збрињавањем хитних интернистичких стања, где није индиковано болничко лечење. Радновреме службе је од 07 : 00 – 14 : 30 часова, сем понедељка када је радно време од 13 : 00 до 20 : 00 часова.
Служба има 3 запослена 1 лекар и 2 медицинске сестре.
Служба Офталмологије бави се специјалистичко консултативном делатношћу. 
Радно време
  • Понедељком од 13 : 00 – 20 : 00ч 
  • Уторак – петак 07 : 00 – 14 : 30ч
    У служби има 2 запослена, 1 лекар и 1 медицинска сестра.
Ултразвучна дијагностика  својом делатношћу обавља УЗ абдомена, УЗ дојке и УЗ меких ткива. 
Радно време
  • Понедељак 12 : 00 – 18 : 00ч
  • Уторак – петак – 08 : 00 – 14 : 00
У служби има 2 запослена, 1 лекар и 1 медицинска сестра.
Служба пнеумофтизиологије  бави се специјалистичко консултативном делатношћу, свих акутних и хроничних болести плућа и дисајних путева.
Радно време : 
  • Понедељак 12 : 00 – 18 : 00ч
  • Уторак петак – 08 : 00 – 14 : 00ч
У служби има 1 лекар и 1 сестра.
Лабораторијска дијагностика врши све биохемијске анализе крви које су препоручене за примарну здравствену заштиту.
Радно време : 
  • Понедељак –  петак – 07 : 00 – 14 : 30 ч. 
У служби има 1 лекар (спец. биохемије) и 4 лаборанта. 
Све специјалистичко консултативне прегледе заказује изабрани лекар преко Интегрисаног здравственог инфомационог система (ИЗИС).