Служба опште медицине је јединица Дома здравља са посебним општим обележјима. Основне карактеристике су: пружање медицинске заштите свим популационим групама, медицина првог контакта, самосталност у решавању здравствених захтева становништва.
Дом здравља ,,Свети Ђорђе” у Тополи, која има 20,939 становника, у овој служби увидом у регистар картотеке збрињава укупно 9,968 одраслих становника.
Служба ради 24 сата и подразумева: пружање примарне здравствне заштите, дежурну службу, службу кућног лечења, саветовалиште за дијабетичаре и спровођење здравствено васпитног рада.
Колектив службе опште медицине има 38 запослених
9 лекара (5 изабраних лекара и 4 лекара за збрињавање хитних стања и кућног лечења)
19 медицинских техничара ( 10 у тросменском раду)
7 возача
2 спремачице.
У оквиру службе опште медицине постоје 4 теренске  амбуланти у Белосавцима, Трнави, Наталинцима и Горњој Шаторњи. 
Медицина првог контакта у амбулантама иде преко тима сестра – изабрани лекар.
У служби опште медицине лекари и медицински техничари, својом вештином, стручним знањем и лепим понашањем подижу свој ауторитет стварају атмосферу поверења и сигурности како код пацијената, тако и код сарадника што даје резултат обостраног задовољства. 

ОСОБЉЕ

                                      Тимови : изабрани лекар – сестра
 • др Горан Ђорђевић
 • др Тамара Каматовић
 • др Јасмина Аврамовић-Карић
 • др Слађана Радивојевић
 • др Милица Томашевић
 • Александра Брдар
 • Ивана Павлићевић
 • Милена Јовановић
 • Биљана Андрејић
 • Милица Павловић
 • Милица Радојевић
 • Лидија Грујић
                         Лекари и сестре за збрињавање хитних стања
 • др Душица Лешњак
 • др Миодраг Лукић
 • др Жељко Драшковић
 • др Марија Пендић – Вуковић
 • Гордана Радивојевић
 • Сузана Мирковић
 • Катарина Чолић
 • Милица Станимировић
 • Јелена Радојковић
 • Невена Филиповић
 • Марко Станојевић
 • Теодора Вучићевић
 • Тамара Ђурић
 • Нађа Ђурђевић
 • Начелник опште медицине – Тамара Каматовић
 • Главна сестра службе – Горица Марковић