Служба опште медицине је јединица Дома здравља са посебним општим обележјима. Основне карактеристике су: пружање медицинске заштите свим популационим групама, медицина првог контакта, самосталност у решавању здравствених захтева становништва.

Дом здравља ,,Свети Ђорђе” у Тополи, која има 20,939 становника, у овој служби увидом у регистар картотеке збрињава укупно 9,968 одраслих становника.

Служба ради 24 сата и подразумева: пружање примарне здравствне заштите, дежурну службу, службу кућног лечења, саветовалиште за дијабетичаре и спровођење здравствено васпитног рада.

Колектив службе опште медицине има 38 запослених
9 лекара (5 изабраних лекара и 4 лекара за збрињавање хитних стања и кућног лечења)
19 медицинских техничара ( 10 у тросменском раду)
7 возача
2 спремачице.

У оквиру службе опште медицине постоје 4 теренске  амбуланти у Белосавцима, Трнави, Наталинцима и Горњој Шаторњи. 

Медицина првог контакта у амбулантама иде преко тима сестра – изабрани лекар.

У служби опште медицине лекари и медицински техничари, својом вештином, стручним знањем и лепим понашањем подижу свој ауторитет стварају атмосферу поверења и сигурности како код пацијената, тако и код сарадника што даје резултат обостраног задовољства. 

ОСОБЉЕ

                                      Тимови : изабрани лекар – сестра
 • др Гордана Младеновић
 • др Тамара Каматовић
 • др Мирјана Вељовић
 • др Сузана Белчевић
 • др Јасмина Аврамовић – Карић
 • Горица Марковић
 • Милена Јовановић
 • Ана Станојевић
 • Мирјана Обрадовић
 • Светлана Ивезић
                         Лекари и сестре за збрињавање хитних стања
 • Анђелка Росић
 • Милица Томашевић
 • Ана Александровић
 • Гордана Радивојевић
 • Сузана Мирковић
 • Милица Радојевић
 • Бојан Карапанџић
 • Павловић Милица
 • Ивана Павлићевић
 • Милица Станимировић
 • Лидија Новаковић
 • Александра Рељић
 • Вера Тошић – Пантић
 • Начелник опште медицине – Тамара Каматовић

 • Главна сестра службе –