Служба за здравствену заштиту деце и школске деце и                                                                            жена
Осовне каратктеристике  су пружање медицинске заштите свој деци до 18 година, превентивни прегледи, вакцинација која је законом обавезна и здравствено васпитни рад.
Служба за здравствену заштиту деце и школске деце увидом у региста збрињава укупно 3.433 деце, од тога 986 предшколске деце и 2447 школске деце. Служба ради у две смене и подразумева пружање примарне здравствене заштите, саветовалиште за здраву децу (предшколсу и школску) ултразвук кукова, здравствено васпитни рад.  Колектив СЗЗ има 11 запослених, 4 лекара од тога 2 педијатра и 7 медицинских техничара. 

Тимови лекар - сестра Педијатрија/Гинекологија

 • др Горан Ђукановић
 • др Јелена Гаровић
 • др Јелена Додеровић
 • др Анита Миљковић
 • Јелена Матић
 • Славица Лаловић
 • Сања Алексић
Интервенција 
 • Виолета Аврамовић
 • Начелник др Горан Ђукановић
 • Главна сестра службе Виолета Аврамовић
 • др Валентина Пајић
 • др Синиша Миленковић
 • Ана Маринковић / Александра Јовановић
 • Јасмина Ивановић