Служба за здравствену заштиту деце и школске деце

Осовне каратктеристике  су пружање медицинске заштите свој деци до 18 година, превентивни прегледи, вакцинација која је законом обавезна и здравствено васпитни рад.

Служба за здравствену заштиту деце и школске деце увидом у региста збрињава укупно 3.433 деце, од тога 986 предшколске деце и 2447 школске деце. Служба ради у две смене и подразумева пружање примарне здравствене заштите, саветовалиште за здраву децу (предшколсу и школску) ултразвук кукова, здравствено васпитни рад.  Колектив СЗЗ има 11 запослених, 4 лекара од тога 2 педијатра и 7 медицинских техничара. 

Тимови лекар - сестра

 • др Горан Ђукановић
 • др Јелена Гаровић
 • др Марија Станојловић
 • др Александра Илић
 • Весна Станковић
 • Славица Лаловић
 • Сања Алексић
 • Зорица Живојиновић

Интервенција 

 • Виолета Аврамовић

 • Начелник др Јелена Гаровић
 • Главна сестра службе Виолета Аврамовић