034 6 811 798
034 61 000 11
101  – Општа медицина 
102  – Директор
104  – Лабораторија
105   – АТД
106  – Стоматологија
108  – Медицина рада

109  – Рачуноводство

110  – Правник

111  – Шеф рачуноводства / систем администратор
112  – Диспанзер за жене
114  – Дечја стоматологија
116  – Дечји и школски диспанзер