Преглед извршених плаћања – По наменама према добављачима у 2019 години.

 

2018-10-22.-26.specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima i namenama

2018-10-29.-02. specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima i namenama

2018-11-05.-09.specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima i namenama

2018-11-19.-25.specifikacija za rfzo

2018-12-03.-09.specifikacija za rfzo

2019-02-11.-17. specifikacija za rfzo

2019-02-18.-24. specifikacija za rfzo

2019-03-25.-03. specifikacija za rfzo

2019-03-04.-10. specifikacija za rfzo

2019-03-11.-17. specifikacija za rfzo

2019-03-18.-24. specifikacija za rfzo

2019-03-25.-31. specifikacija za rfzo

2019-04-01.-07. specifikacija za rfzo

2019-04-08.-14. specifikacija za rfzo

2019-03-18.-24. specifikacija za rfzo

2019-04-22.-28. specifikacija za rfzo

2019-05-29.-05. specifikacija za rfzo

2019-05-06.-12. specifikacija za rfzo

2019-05-13.-19. specifikacija za rfzo

2019-05-20.-26. specifikacija za rfzo

2019-05-27.-02.06. specifikacija za rfzo

2019-06-03-09 specifikacija za rfzo

2019-06-10-16 specifikacija za rfzo

2019-06-17-23 specifikacija za rfzo

2019-06-24-30 specifikacija za rfzo

2019-07-01-07 specifikacija za rfzo

2019-07-08-14 specifikacija za rfzo

2019-07-15-21 specifikacija za rfzo