Преглед извршених плаћања – По наменама према добављачима у 2019 години.

2018-10-15.-19. specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima i namenama

2018-10-22.-26.specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima i namenama

2018-10-29.-02. specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima i namenama

2018-11-05.-09.specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima i namenama

2018-11-19.-25.specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima i namenama

2018-12-03.-09.specifikacija za rfzo

2019-02-11.-17. specifikacija za rfzo