Обим услуга

У Дому здравља “Свети Ђорђе” Топола годишње се обави око 170.000 посета лекару, као и 390.000 осталих услуга.

Институт за заштиту здравља Крагујевац је дао позитивно мишљење о остварењу Плана рада у 2010. години, као и позитивно мишљење на план рада установе за 2011. годину.