Кадрови

У Дому здравља “Свети Ђорђе” Топола, на дан 30.06.2011.године на неодређено време запослено је 126 радника, од тога 36 лекара и 61 медицинскa сестра-техничар и 29 немедицинских радника.

На специјализације се налази пет радника, и то: један доктор медицине на специјализацији из педијатрије, један доктор медицине на специјализацији из интерне медицине, један доктор медицине на специјализацији из физикалне медицине и рехабилитације, један доктор медицине на специјализацији из интерне радиологије и један доктор медицине на специјализацији из опште медицине.

Са Републичким заводом за здравствено осигурање за 2011. годину уговорено је 115 радника на неодређено време из примарне здравствене заштите, а у стоматолошкој служби је запослено 13 радника на неодређено време.