Службе Дома здравља

img_7923

У циљу ефикаснијег и рационалнијег обављања делатности у Дому здравља су по функционалном принципу образоване службе, и то:

1) Служба за здравствену заштиту деце, школске деце и жена;

2) Служба за здравствену заштиту одраслих становника, запослених, хитну медицинску помоћ, кућно лечење и поливалентну патронажу;

3) Служба стоматолошке здравствене заштите;

4) Служба за медицинску дијагностику и специјалистичко-консултативну делатност;

5) Служба за правне и економско-финансијске послове, техничке и друге сличне послове.

Дом здравља обавља делатност у Тополи и у просторно издвојеним јединицама, и то у здравственим станицама: Доња Шаторња, Белосавци, Наталинци и Горња Трнава, и здравственим амбулантама: Јарменовци, Клока и Липовац.

img_7923 Laboratorija

img_7924 img_7925