Преглед извршених плаћања – По наменама према добављачима у 2019 години.

2018-10-22.-26.specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima i namenama

2018-10-29.-02. specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima i namenama

2018-11-05.-09.specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima i namenama

2018-11-19.-25.specifikacija za rfzo

2018-12-03.-09.specifikacija za rfzo

2019-02-11.-17. specifikacija za rfzo

2019-02-18.-24. specifikacija za rfzo

2019-03-25.-03. specifikacija za rfzo

2019-03-04.-10. specifikacija za rfzo

2019-03-11.-17. specifikacija za rfzo

2019-03-18.-24. specifikacija za rfzo

2019-03-25.-31. specifikacija za rfzo

2019-04-01.-07. specifikacija za rfzo

2019-04-08.-14. specifikacija za rfzo

2019-03-18.-24. specifikacija za rfzo

2019-04-22.-28. specifikacija za rfzo

2019-05-29.-05. specifikacija za rfzo

2019-05-06.-12. specifikacija za rfzo

2019-05-13.-19. specifikacija za rfzo

2019-05-20.-26. specifikacija za rfzo

2019-05-27.-02.06. specifikacija za rfzo

2019-06-03-09 specifikacija za rfzo

2019-06-10-16 specifikacija za rfzo

2019-06-17-23 specifikacija za rfzo

2019-06-24-30 specifikacija za rfzo

2019-07-01-07 specifikacija za rfzo

2019-07-08-14 specifikacija za rfzo

2019-07-15-21 specifikacija za rfzo

2019-07-22-28 specifikacija za rfzo

2019-07-29-04 specifikacija za rfzo

2019-08-05-11 specifikacija za rfzo

2019-08-12-18 specifikacija za rfzo

2019-08-19-25 specifikacija za rfzo

2019-08-26-01 specifikacija za rfzo

2019-09-01-08 specifikacija za rfzo

2019-09-09-15 specifikacija za rfzo

2019-09-16-22 specifikacija za rfzo

2019-09-23-29 specifikacija za rfzo

2019-10-30-06 specifikacija za rfzo

2019-10-07-13 specifikacija za rfzo

2019-10-14-20 specifikacija za rfzo

2019-10-21-27 specifikacija za rfzo

2019-10-28-03.11. specifikacija za rfzo

2019-11-04-10.specifikacija za rfzo

2019-11-11-17.specifikacija za rfzo

2019-11-18-24.specifikacija za rfzo

2019-11-25-01.12. specifikacija za rfzo

Преглед пренетих средстава од стране РФЗО-а у 2019 години.

2018-10-29.-02.pregled prenetih sredstava od RFZO-a i izmirenih obaveza

2018-10-22.-26.pregled prenetih sredstava od RFZO-a i izmirenih obaveza

2018-10-15.-19.pregled prenetih sredstava od RFZO-a i izmirenih obaveza

2018-11-19.-25. pregled prenetih sredstava od RFZO-a i izmirenih obaveza

2018-12-03.-09. tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2019-02-11.-17. tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2019-02-11.-17. tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2019-03-25.-03. tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2019-03-04.-10. tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2019-03-11.-17. tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2019-03-18.-24. tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2019-03-25.-31. tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2019-04-01.-07. tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2019-04-08.-14. tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2019-03-18.-24. tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2019-04-22.-28. tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2019-05-29.-05. tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2019-05-06.-12. tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2019-05-20.-26. tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2019-05-27.-02.06.-tabela-izmirenja-obaveza-od-rfzo-a

2019-06-03-09 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2019-06-10-16 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2019-06-17-23 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2019-06-24-30 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2019-07-01-07 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2019-07-08-14 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2019-07-15-21 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2019-07-22-28 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2019-07-29-04 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2019-08-05-11 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2019-08-12-18 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2019-08-19-25 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2019-08-26-01 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2019-09-01-08 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2019-09-09-15 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2019-09-16-22 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2019-09-23-29 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2019-10-30-06 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2019-10-07-13 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2019-10-14-20 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2019-10-21-27 tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2019-10-28-03.11. tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2019-11-04-10. tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2019-11-11-17. tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2019-11-18-24. tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

2019-11-25-01.12. tabela izmirenja obaveza od rfzo-a

Дневни извештај на дан.

dnevni izveštaj za 2019-11-01

dnevni izveštaj za 2019-11-04

dnevni izveštaj za 2019-11-05

dnevni izveštaj za 2019-11-06

dnevni izveštaj za 2019-11-07

dnevni izveštaj za 2019-11-08

dnevni izveštaj za 2019-11-12

dnevni izveštaj za 2019-11-13

dnevni izveštaj za 2019-11-14

dnevni izveštaj za 2019-11-15

dnevni izveštaj za 2019-11-18

dnevni izveštaj za 2019-11-19

dnevni izveštaj za 2019-11-20

dnevni izveštaj za 2019-11-21

dnevni izveštaj za 2019-11-22

dnevni izveštaj za 2019-11-25

dnevni izveštaj za 2019-11-26

dnevni izveštaj za 2019-11-27

dnevni izveštaj za 2019-11-28

dnevni izveštaj za 2019-11-29

dnevni izveštaj za 2019-12-02

dnevni izveštaj za 2019-12-03

dnevni izveštaj za 2019-12-04

dnevni izveštaj za 2019-12-05

dnevni izveštaj za 2019-12-06