Службе Дома здравља

img_7923

У циљу ефикаснијег и рационалнијег обављања делатности у Дому здравља су по функционалном принципу образоване службе, и то:

1) Служба за здравствену заштиту деце, школске деце и жена;

2) Служба за здравствену заштиту одраслих становника, запослених, хитну медицинску помоћ, кућно лечење и поливалентну патронажу;

3) Служба стоматолошке здравствене заштите;

4) Служба за медицинску дијагностику и специјалистичко-консултативну делатност;

5) Служба за правне и економско-финансијске послове, техничке и друге сличне послове.

Дом здравља обавља делатност у Тополи и у просторно издвојеним јединицама, и то у здравственим станицама: Доња Шаторња, Белосавци, Наталинци и Горња Трнава, и здравственим амбулантама: Јарменовци, Клока и Липовац.

img_7923 Laboratorija

img_7924 img_7925

 

 

Делатност

Дом здравља обавља здравствену делатност на примарном нивоу која обухвата:

1) заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болести, лечење, рехабилитацију болесних и повређених;
2) превентивну здравствену заштиту групација становништва изложених повећаном ризику обољевања и осталих становника, у складу са посебним програмом превентивне здравствене заштите;
3) здравствено васпитање и саветовање за очување и унапређење здравља;
4) спречавање, рано откривање и контролу малигних болести;
5) спречавање, откривање и лечење болести уста и зуба;
6) патронажне посете, лечење и рехабилитацију у кући;
7) хитну медицинску помоћ и санитетски превоз;
8) друге послове утврђене законом.

У обављању здравствене делатности на примарном нивоу Дом здравља промовише здравље и пружа превентивне, дијагностичке, терапијске и рехабилитационе услуге за све категорије становника из: опште медицине, педијатрије, гинекологије и акушерства, хитне медицинске помоћи, поливалентне патронаже, здравствене неге, стоматологије (превентивне, дечје и опште) и лабораторијске дијагностике, као и специјалистичко-консултативне делатности из интерне медицине, пнеумофтизиологије, радиолошке дијагностике, офталмологије и физикалне медицине и рехабилитације.

Стационар у изградњи

Уредбом о плану мреже здравствених установа (“Службени гласник Републике Србије”, број 13/97), односно расподелом и бројем здравствених установа и бројем и расподелом болесничких постеља по здравственим установама, који је саставни део Уредбе, предвиђено је да у саставу Дома здравља постоји Стационар капацитета 40 постеља, са три одељења: породилиште, дечије и одељење за одрасле.

Изградња Стационара је започета 1998. године, уз претходно прибављање дозволе за градњу и свих других потребних сагласности и дозвола државних органа и органа локалне самоуправе. Стационар је нето површине 2000м² и до данас су урађени груби грађевински радови са уградњом спољне столарије. Степен завршености објекта је око 50%. Изградња Стационара је прекинута 2000. године.
Новом Уредбом о плану мреже здравствених установа није предвиђено постојање Стационара при Дому здравља Топола.

Сматрамо да је потребно, ангажовањем Министарства здравља, локалне самоуправе и наше установе, извршити одговарајућу пренамену објекта Стационара у изградњи.

Возила

auto

Дом здравља тренутно располаже у свом возном парку са десет возила, и то:

Возило Годиште
ЛАДА САНИТЕТ 
2000.
ЛАДА САНИТЕТ                   
2001.
ЛАДА САНИТЕТ 2002.
ЛАДА НИВА 2004.
СКАЛА 101 2003.
СКАЛА 101 2008.
ЈУГО 55 1999.
ЛАДА САНИТЕТ 111 2007.
КОМБИ ЦИТРОЕН 2008.
СКАЛА 101 2008.
КОМБИ ЦИТРОЕН 2009

auto

Медицинска опрема

Дом здравља поред потребне опреме располаже и са  ултразвучним апаратом LOGIQ 3 PRO и Биохемијским анализаотором ILAB 300.
Крајем 2008. године набављен је нови Ро апарат аналогни теледириговани флуороскопско радиографски апарат, произвођач SHIMADZU JAPAN, који је инсталиран почетком 2009. године.
Од недостајуће опреме у 2010. години планирана је набавка Спирометра, марке MASTER SCOPPE PC – JAEGER за потребе дијагностике.

Становништво

Дом здравља “Свети Ђорђе” Топола пружа примарну здравствену заштиту за 25292 становника општине Топола (податак из резултата пописа из 2002. године), који живе у 30 насељених места, као и за становнике насељених места суседних општина, која гравитирају општини Топола.

Дом здравља такође пружа здравствену заштиту за 397 прогнаних и избеглих лица, као и за 552 расељена лица са Косова и Метохије.
На територији општине Топола стално је насељено 147 Рома, а међу расељеним лицима са Косова и Метохије има 52 Рома.
Општина Топола обухвата површину од 36500 хектара, а становништво се углавном бави пољопривредом.

Историјат

1914
1914Прва здравствена установа на територији садашње општине Топола била је Болница Светог Ђорђа, Задужбина Краља Петра I Карађорђевића, чије је освећење и свечано отварање обављено 27. септембра 1915. године, мада је болница практично почела са радом већ у јесен 1914. године, збрињавајући рањенике из Церске и Колубарске битке.
Болница је у свом најуспешнијем периоду имала 110 постеља, са интерним, хируршким и дечјим одељењем, а у породилишту се рађало 400 деце годишње.
Болница у Тополи је радила до 02.07.1962. године, када је одлуком тадашњих општинских власти укинута, а здравствену заштиту становништва наставља да пружа Дом здравља, који је преузео објекте, опрему и кадрове Болнице.

Објекти

img_7924
Делатност установе се обавља у четири објекта у Тополи и седам објеката ван седишта установе. Укупна површина објеката Дома здравља је 2587м².
Дана 22.05.2007. године, завршени су радови на реконструкцији објеката Дома здравља “Свети Ђорђе” Топола, који су изведени у склопу Националног инвестиционог плана и који су започети дана 29.12.2006. године. Радовима су обухваћени само објекти који се налазе у седишту установе.

Објекти ван седишта установе су у лошем стању, а нарочито објекти здравствених станица Наталинци, Белосавци и Горња Трнава, на којима је потребно извршити хитну санацију, односно реконструкцију.

img_7924    img_7925