Светски дан здравља

Узели смо учешће у манифестацији поводом Светског дана здравља у организацији института за јавно здравље Крагујевац. Базар здравља је одржан у спортском центру Искра и наишао на одличан одазив и са преко 100 учесника. Испред Дома здравља су били, координатор дипл.с. Ана Станојевић и вмс. Ана Гајић.

 

image-0-02-05-92dc137e3ba57da0afec60843699b36f693843800a299028acdf25fe23aba21a-Vimage-0-02-05-a688c7272b6e71a3432cc827aeaf876bd09f065e0edd93a1df8ba0a13bca5787-Vimage-0-02-05-5da3fd74e0ade7f2a14f29276baf41412fb6bcdc1784e3d9d8c3dc19eb7d0b34-Vimage-0-02-05-f45335fd9ff49ceb72485b251696a59f50e6b331a114632f21795889b619b596-Vimage-0-02-05-7de7ac0886db6af134fab97fa219f19534058feae002301f7775975acd1c37ae-Vimage-0-02-05-a4c9e679227a28a08e6c22bfb0b5ada6189b8b00de63f27f7651334bf9c3746d-V

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

  • Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке

на позицији: 33600000 - фармацеутски производи

  • Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољнија

понуда, према елементима који ће бити ближе одређени у конкурсној

документацији:

1. Понуђена цена

90 пондера

2. Рок плаћања

10 пондера

У К У П Н О

100 пондера

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV

Јавна набавка – Ампулирани лекови

Јавна набавка – Ампулирани лекови, Лабораторијски реагенси, Санитетски материјал

Позив за подношење понуда – Ампулирани лекови

Конкурсна документација – Ампулирани лекови

 

Позив за подношење понуда – Лабораторијски реагенси

Конкурсна документација – Лабораторијски реагенси

 

Позив за подношење понуда – Санитетски материјал

Конкурсна документација – Санитетски материјал